Mall: Contentplan 2024

Med vår contentplan får du:

  • En mall som är lätt att redigera
  • Inspiration varje månad
  • En tydlig översikt som gör det enkelt att ta fram en redaktionell kalender

Ladda ner mallen här

LP (1)-Dec-22-2023-03-21-18-7666-PM

 

Varför behöver du en contentplan?

En contentplan ser till att din strategi omsätts till handling! Den hjälper dig att vara konsekvent i din kommunikation, anpassa ditt innehåll efter dina mål och optimera den övergripande effekt du har på din målgrupp.